عیب یابی آسیاب برقی

آسیاب هاي برقی که به مولینکس و 1،2،3 معروفند جهت خرد کردن گوشت،سیب زمینی،پیاز،مغز گردو،برنج،ادویه و اجسام غیر سخت بکار می روند.

مولینکس هاي موجود در بازار فرانسوي ،ایتالیایی وتایوانی هستندویا کشور هاي دیگرمثل ایران از روي آن ها کپی سازي
کرده اند.

ساختمان واساس کار تمامی آن ها با اندکی تفاوت مثل هم می باشد.


اجزاء ساختمان محفظه موتور:


1- در پوش بالا

2- در پوش پایین

3- کوپلینگ

4- لاستیک زیر موتور

5- خازن پارازیت گیر

6- سیم هاي رابط داخل محفظه

7- موتور یونیورسال

8- خار و واشر محور

9- کاسه نمد پنبه اي

10 – کلید سه پایه و پنج پایه

سرویس ونگهداری آسیاب برقی


1- از آسیاب بصورت طولانی استفاده نکنید.

طراحی آن بگونه اي است که بازاي هر 3 ثانیه کار می بایست حد اقل 3 ثانیه استراحت نماید.


2- بهتر است قبل از روشن نمودن آسیاب ،مواد غذایی را تا حد ممکن ریز نمایید.


3- از ریختن مواد سخت درون آسیاب خود داري نمایید.


4- از ریختن آب روي آسیاب و یا قرار دادن محفظه موتور در آب پرهیز نمایید.


5 -جهت شستشوي قطعات آسیاب از آب داغ استفاده نکنید.

همچنین از قرار دادن آسیاب و یا قطعاتش در مجاورت وسایل گرما زا مانند بخاري و…جدا” خود داري نمایید.


6- از آسیاب جهت خرد کردن مواد آب دار مانند سبزي ها و…استفاده نشود زیرا آب وارد موتور شده وموجب سوختن آن می شود.


7- در مواقعی که احساس می شود ،برق ضعیف است، بالاخص ساعات اولیه شب ،تا آن جا که:ممکن است از دستگاه استفاده نکنید.


8- در مواردي که از دستگاه استفاده نمی شود دو شاخه را از پریز خارج نمایید.


9- سیم رابط مولینکس را بمحض زخمی شدن تعویض کنید.


10- هر چند وقت یک بار با باز نمودن در پوش موتور ، سالم بودن کاسه نمد پنبه اي را مورد بررسی قرار دهید.

عیب یابی آسیاب برقی

عیب 1- مولینگس روشن نمی شود.


علت 1- پریز برق ندارد.، دو شاخه وسیم رابط خراب است.


رفع عیب 1- پس از اطمینان از وضعیت پریز ،بوسیله اهم متر سیم رابط ودوشاخه را مورد آزمایش قرار دهید.

خرابی دو شاخه معمولا”از جدا شدن یکی از سیم هاي رابط زیر پیچ ناشی می شود.


عیب 2- دستگاه روشن نمی شود.


علت 2- کلید خراب است.


رفع عیب 2- با توجه به نوع مولینگس ،بوسیله اهم متر ارتباط کنتاکت ها را در هر حالت (ابتدا قطع وسپس حالت وصل ) مورد بر رسی قرار دهید.

لازم است ذکر شود،بهنگام تست کلید می بایست سیم هاي رابط از آن جدا گردند.می توانید در صورت لزوم ،به آرامی کلید ها را باز نموده وکنتاکت ها را بوسیله کنتاکت شو و یا سمباده نرم تمیز نمایید.


عیب 3- مولینکس روشن نمی شود.

علت 3- سیم هاي رابط داخل دستگاه قطع شده اند.


رفع عیب 3- در پوش مولینکس را باز کنید واتصال صحیح سیم ها را در محل خود بررسی نمایید.

عیب یابی آسیاب برقی


عیب 4- مولینگس روشن نمی شود.

علت 4- زغال ها بیش از حد کوتاه شده اند.


رفع عیب 4- همانگونه که در مبحث موتور هاي یونیورسال گفته شد مدار این موتور ها بصورت سري است.

قطع شدگی در هر نقطه از این مدار می تواند کار سایر قطعات را نیز مختل نماید.
زغال ها بر اثر سایش مداوم در ضمن کار موتور فرسوده شده وپس از مدتی تا بدانجا کوچک می شوند که حتی فنر نیز نمی تواند ارتباطشان را با کلکتور بر قرار نماید.

در این گونه موارد لازم است زغال با مشابه خود تعویض شود .

عیب یابی آسیاب برقی


عیب 5- آسیاب روشن نمی شود.


علت 5- پارگی در یکی از بالشتک ها (قطب ها)


رفع عیب 5-چون مدار سري است ،پارگی در بالشتک ها سبب می شود که موتور از کار بایستد.

صحت بالشتک ها را می توان بتوسط اهم متر بر رسی کرد.


عیب 6- آسیاب روشن نمی شود.


علت 6- سوختن کامل بالشتک ها یا آرمیچر


رفع عیب 6- معولا”موتور پس از نیم سوز شدن وارد مرحله سوختن کامل می گردد.

در این مرحله پیچک ها با یکدیگر اتصال الکتریکی بر قرار نموده وبر اثر عبور جریان بیش از حد حرارت موتور افزایش یافته وضمن سوزاندن پیچک هاي سالم سبب پارگی بسیاري از سیم ها می شود .

چنین موتوري بهنگام اتصال به برق هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد.

با مشاهده سیم بندي می توان در یافت که آیا عدم حرکت موتور مربوط به این عیب است یا نه.

عیب یابی آسیاب برقی


عیب 7- موتوربخوبی کار می کند اما بهنگام قطع کلید ها ،روتور بلافاصله نمی ایستد.


علت 7- خرابی کلید پنج پایه.


رفع عیب 7-قبل از هر اقدامی لازمست بر رسی گردد که آیا مولینگس داراي ترمز بوده یا نه.

اگر از نوع ذکر شده باشد،براي رفع عیب کافیست ابتدا با اهم متر ارتباط کنتاکت هاي کلید پنج پایه را مورد بر رسی قرار دهیم.

لازم به ذکر است که:برگشت کلید پنج پایه از حالت وصل به قطع باید سریع صورت پذیرد.در غیر این صورت مولینگس ترمز نخواهد داشت.

براي‌سرعت بخشیدن براین تغییر حالت ، کافیست فنر داخل کلید را قدري تقویت نماییم.

براي تقویت فنر آن را خارج از کلید کمی باز نمایید و سپس با فشار در جاي خود مستقر کنید.

عیب یابی آسیاب برقی


عیب 8- موتور کار می کند اما بهنگام قطع کلیدها روتور بلافاصله نمی ایستد.


علت 8-جدا شدن سیم رابط به ترمز از محل خود.


رفع عیب 8- اگر سیم مربوط به ترمز که همواره از پایه مخصوص ترمز در مولینگس (کلید پنج پایه ) به زغال طرف دوم موتور وصل است از جاي خود خارج ویا در طول این سیم قطع شدگی بوجود آید باید سیم را تعویض نمایید تا ترمز مغناطیسی به حالت صحیح خود باز گردد.


عیب 9- از آسیاب در حال کار صداي بسیار خشنی بگوش می رسد.


علت 9- خرابی یاطاقان هاي ماسوره اي (بوش ها).


رفع عیب 9-در موتور هاي یونیورسال فاصله بین آرمیچرو کفشک هاي قطب در حدود 5 میلی متر از هر طرف است.

اگر بوش ها بر اثر سایش (که قطعا”پس از مدتی کارکرد بوجود می آید) گشاد شوند محور آرمیچر در هنگام کار لنگر انداخته وبا کفشک ها در گیر می شود.


اگر بوش ها به موقع تعویض نشوند بر اثر بر هم ریختن ورقه هاي فلزي آرمیچر سیم بندي آن شدیدا” آسیب دیده وموتور می سوزد.

توصیه می شود همواره هنگام خرید بوش جدید آرمیچر
را به همراه داشته باشید ودر صورت یافتن بوش مناسب براي یک طرف محور آن را تا هنگام جازدن در در پوش موتور از محور خارج نسازید. زیرا در تراش بوشهاي مسی دقت لازم مبذول نشده ونمی توان گفت که هر بوش مولینگس ،مناسب محور است.

بوش مناسب می بایست تا حدودي مشکل وارد محور شده و درون محور نیز براحتی نچرخد ودر جاي خود لق نزند.


عیب 10 -موتور می چرخد اما تیغ حرکت نمی کند.


علت 10 – هرز گرد شدن داخل کوپلینگ.


رفع عیب 10 – تیغ را از کوپلینگ جدا نموده وبا دست کوپلینگ را بطرف بالا می کشیم.

در این گونه موارد کوپلینگ هرز شده با تیغ خارج می شود .

کوپلینگ نو را با ضربات آرام وارد محور می نماییم.

براي آن که ضربات زائده روي کوپلینگ را که محل در گیر شدنش با ضامن تیغ است خراب نکند بهتر است که مهره اي فلزي برابر ارتفاع زائده را به شکلی قرار دهیم که زائده درون مهره باشد سپس به سطح مهره ضربات را وارد سازیم.

کوپلینگ به آرامی در جاي خود سوار می شود.همچنین اگر کوپلینگ را چند دقیقه در آب جوش قرار دهید کار آسانتر می
شود.


عیب 11 – موتور داراي جرقه زنی شدید است.

می دانیم که وظیفه زغال ها رساندن برق به آرمیچر است واز آن جا که آرمیچر در حال چرخش است طبیعی است که بین سطح زغال ها وکلکتور مداوما” جرقه هایی بوجود آید.

جرقه هاي طبیعی برنگ سبز یا معمولا” آبی و بسیار ناچیزند.

منظور از جرقه زنی موتور به عنوان یک عیب جرقه هاي بسیار شدید برنگ نارنجی یا زرد است که با شدت از کلکتور بطرف بیرون پرتاب شده و هر جرقه با صداي انفجار مانندي ایجاد می شود.

این نوع عیب یا به سبب عیوب مکانیکی و یا مشکلات الکتریکی بوجود می آید که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم.


علت 11 – خرابی فنر ها


رفع عیب 11 – اگر فنر ها خاصیت فنري خود را از دست بدهند با سرعتی که کلکتور دارد زغال به عقب پرتاب شده ودو باره باز می گردد.

فاصله گرفتن زغال از کلکتور سبب می شود مانند خازن بین زغال وسطح کلکتور میدانی ایجاد شود که این میدان با چسبیدن مجدد زغال به کلکتور تخلیه می گردد.

از این رو لازم است فنر قوي تري پشت زغال قرار گیرد.


عیب 12 – موتور داراي جرقه زنی شدید است.


علت 12 – خرابی زغال.


رفع عیب 12 – زغال ها را از محفظه خود خارج نموده وآن ها را از نظر سالم بودن سطحشان باز دید نمایید.

قبل از جازدن زغال ها با یک سمباده نرم سطح آن ها را تمیز نمایید.


عیب 13 – موتور جرقه زنی شدید دارد.


علت 13 – کثیفی بیش از حد کلکتور.


رفع عیب 13 – کلکتور می بایست همواره مسی رنگ وتمیز باشد.

تمیز بودن آن در روند کاري موتور وجرقه زنی زغال ها بسیار موثر است.

هر گز براي تمیز کردن کلکتور از سمباده استفاده نکنید زیرا با ورود براده هاي مسی جدا شده از سطح کلکتور بدرون شیار بین تیغه ها،جرقه زنی افزایش یافته و موتور می سوزد.

بهتر است براي براق نمودن سطح کلکتور از پارچه زبر آغشته به الکل استفاده شود.

در هنگام شستشوي کلکتور ،آرمیچر رابه شکلی در دست بگیرید که قطرات الکل بر روي زمین بریزد زیرا ریختن الکل روي سیم پیچ ها از عمرشان می کاهد.


عیب 14 – موتور جرقه زنی شدید دارد.


علت 14 – پارگی در پیچک هاي آرمیچر—اتصال حلقه یا کلاف در آرمیچر — اتصال زمین در آرمیچر —


رفع عیب 14 – بروز هر کدام از سه مورد عیب در آرمیچر سبب ایجاد جرقه زنی شدید می شود.


آرمیچر را طبق مباحث تست آرمیچر موتور ها آزمایش نمایید.


عیب 15 – موتور جرقه زنی شدید دارد.


علت 15 – اتصال حلقه یا کلاف در قطب ها


رفع عیب 15 – به تست آرمیچر موتور ها مراجعه نمایید.


عیب 16 – موتور جرقه زنی شدید دارد.


علت 16 – جهت گردش موتور اشتباه است.


رفع عیب 16 – اکثر موتور هاي یونیورسال به منظور گردش در جهت خاصی طراحی شده اند که اگر این مورد رعایت نشود در زیر زغال ها جرقه زنی شدید بوجود می آید.

علاوه بر جرقه زنی جارو ها قطعه مکانیکی موتور نیز (مثل تیغه مولینکس ) نمی تواند به وظیفه خود عمل نماید.

کافیست با تعویض سر سیم هاي متصل به زغال ها جهت گردش آرمیچر را اصلاح نماییم.


(سیم متصل به زغال سمت راست به زغال سمت چپ وسیم متصل به زغال سمت چپ به زغال راست وصل شود).


عیب 17 – موتور صداي هوم دارد اما حرکت نمی کند.


علت 17 – نیم سوز بودن آرمیچر


رفع عیب 17 – آرمیچر را از موتور جدا نموده وپیرو مطالب تست آرمیچر آن را مورد آزمایش قرار دهید.


عیب 18 – موتور صداي هوم دارد اما حرکت نمی کند.


علت 18 – محور آرمیچر درون بوش ها گریپاژ شده است.


رفع عیب 18 – گریپاژ به پدیده عدم توانایی حرکت دو سطح مختلف بر روي یکدیگر گفته می شود .

از مواد غذایی هنگام آسیاب شدن آب خارج می شود که اگر کاسه نمد پنبه اي خراب باشد وارد محور و روتور شده وسبب اکسید شدگی بوش ها می شود .

این روند بتدریج سبب پدیده گریپاژ می شود.

در این گونه موارد می بایست موتور را باز نموده وسطح محور ودرون بوش ها را از اکسید پاك و پس از گریس کاري ، دستگاه را آماده و به برق می زنیم.


عیب 19 – موتور صداي هوم دارد اما حرکت نمی کند.


عل 19 – نیم سوز بودن پیچک ها (قطب ها یا بالشتک ها )


رفع عیب 19 – می توان نیم سوز بودن بالشتک ها را با نگاه و رویت نیز دریافت، زیرا بالشتک ها پس از سوختن برنگ قهوه اي تیره در آمده ومعمولا” عایق پرشمان (ویا نگاتیو فیلم ) که
جهت جلوگیري از اتصال بدنه در زیر قطب ها قرار می گیرد می سوزد.

علاوه بر این ها پس از سوختن قطب ها ، در آزمایشی با چراغ سري اتصال بدنه نیز دیده می شودواهم قطب ها در این موارد بشدت نزول می یابد (در اکثر موارد اهم متر عدد صفر را نشان می دهد.)


عیب 20 – پس از سرویس ، تیغه در جهت عکس می چرخد.


علت 20 – سیم بندي دستگاه اشتباه انجام شده


رفع عیب 20 – مدار دستگاه را مجددا” سیم بندي نمایید ویا اگر می خواهید اصلاح جهت گردش با سرعت بیشتري صورت پذیرد کافیست سیم هاي متصل به زغال ها را با یک دیگر تعویض نمایید.


عیب 21 -بمحض روشن شدن آسیاب تصویر و صداي تلویزیون دچار مشکل می شود.


علت 21 – پارازیت دستگاه زیاد است.


رفع عیب 21 – اگر در دستگاه از خازن پارازیت گیر استفاده شده ، آن را تست نموده در صورت خرابی خازن از یک خازن سالم استفاده می کنیم.

گاها” سیم هاي خازن از مدار جدا می شود که می بایست اتصالات خازن در محل خود قرار گیرد.


عیب 22 – موتور خوب کار می کند اما خرد نمودن مواد بکندي انجام می شود


علت 22 – تیغ کند شده


رفع عیب 22 – تیغ را بر رسی نمایید ودر صورت مشاهده این عیب جهت تیز نمودن آن از یک تعمیر کار مجرب کمک بگیرید.


عیب 23 – موتور خوب کار می کند اما خرد نمودن مواد بکندي انجام می شود.


علت 23 – ارتفاع تیغ از کف کاسه مخصوص زیاد است.


رفع عیب 23 – معمولا” سعی می شود ارتفاع تیغ از ته کاسه کائوچویی که مواد غذایی و… درون آن ریخته می شود در حدود دو میلی متر باشد.

و اگر ارتفاع بیش از مقدار مذکور با شد بدلیل آن که مواد غذایی در کف کاسه قرار داشته وبا تیغه بر خورد نمی کنند مدت زیادي لازم است تا مواد بطور کامل آسیاب شود.


در صورتی که قادر به رفع عیب آسیاب برقی خود نشدید با کارشناسان ما در الو سرویسکار شهریار تماس بگیرید.

یک دیدگاه در “عیب یابی آسیاب برقی”

دیدگاهتان را بنویسید