تعمیر ماشین ظرفشویی در شهریار و اندیشه

ارور یا خطاهای ماشین ظرفشویی بهی مدل 9213 و 9205

کد خطا، E1 :

علت این خطا از عدم آبگیری می باشد.

رفع عیب:

۱- خرابی شیر برقی؛ مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود.

۲- هیدروستات چک شود.

۳- بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه.

۴- ممکن است خرابی از مدار برد باشد.

۵-چک کردن سیم کشی.

دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

کد خطا، E2:

علت این خطا از تخلیه آب دستگاه می باشد.

رفع عیب:

۱- پمپ تخلیه بررسی شود.

۲- خرابی هیدروستات.

۳- برد اصلی معیوب می باشد.

دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

ارور یا خطاهای ماشین ظرفشویی بهی

کد خطا، E3 :

علت ارور از پایین بودن ولتاژ برق می باشد.

رفع عیب:

۱- ممکن است خرابی از ترموستات باشد.

۲- خرابی المنت گرم کن.

۳- سیم های ارتباطی چک شود.

۴- در آخر ایراد از برد.

دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

کد خطا، E4 :

دلیل این خطا مربوط است به نشتی آب کف دستگاه.

رفع عیب:

۱- ممکن است خرابی از بوبین کف باشد.

۲- ممکن است خرابی از پمپ تخلیه هم باشد.

۳- خرابی از مدار برد.

۴- چک کردن سیم کشی دستگاه.

دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

کد خطا، E5 :

این خطا مربوط است به خرابی power switch.

فع عیب:

۱- سیم های ارتباطی چک شود.

۲- خرابی مدار برد الکترونیک.

دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

ارور یا خطاهای ماشین ظرفشویی بهی

کد خطا، E5 :

این ارور در مدل دستگاه 9205 از خرابی مقاومت NTC می باشد.

رفع عیب:

۱- بررسی سیم کشی

۲- در آخر اشکال از برد.

دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

کد خطا، E6 :

دلیل بروز این خطا از خرابی مقاومت NTC دستگاه و یا پایین بودن دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد.

رفع عیب:

۱- سیم کشی مشکل دارد.

۲- در آخر برد دستگاه بررسی شود.

دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

کد خطا، E7 :

علت این ارور از مقاومت NTC دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد.

رفع عیب:

۱- سیم کشی مشکل دارد.

۲- ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد.

دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

ارور یا خطاهای ماشین ظرفشویی بهی

کد خطا، E8 :

علت خطا از خراب بودن شیر توزیع آب می باشد.

کد خطا، E9 :

دلیل خطا از فشار دادن دکمه ها بیش از 30 ثانیه می باشد.

آدرس ما:

شهریار، روبروی شهرک اداری پاساژ اداری تجاری شهریار طبقه (۱_ )واحد ۴۸

تلفن های تماس:

021-65283407

09190982640

09331011826

دیدگاهتان را بنویسید