تعمیر و عیب یابی جارو برقی

تعمیر و عیب یابی جارو برقی خود را به متخصصان ما در الوسرویسکارشهریار بسپارید. عیب ۱ – جارو برقی روشن نمی شود. علت: ۱-پریز برق ندارد. ۲-دوشاخه جارو و یا سیم رابط معیوب شده است. ۳-عیب از سیم جمع کن ادامه مطلب