لطفا نظرات انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را جهت بالابردن هر چه بیشتر خدمات و کیفیت قطعات از طرق زیر به واحد روابط عمومی الو سرویسکار شهریار منعکس و ما را در هر چه بهتر شدن خدمات و قطعات یاری نمایید .

021-65283407

09190982640

0933-101-1826

آدرس : تهران / شهریار / نبش ورودی شهرک وایین /روبروی شهرک اداری/پاساژ اداری تجاری شهریار/طبقه منفی یک واحد ۴۸

E-Mail : aloservicekarshahryar@Gmail.com

Insta : aloservicekarshahryar