سرویس و نگهداری کولر آبی

به نکات زیر توجه کنید:


۱ -هنگام نصب کولر، محلی را انتخاب کنید که ایجاد لرزش و صدا ننماید مثل روي ستون ها و نزدیک دیوارها .

۲- براي زیر کولر از چهار پایه اي به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر استفاده کنید.

و براي جلوگیري از فرورفتن پایه ها در آسفالت و غیره از صفحات فلزي به اضلاع ۱۰ در ۱۰ استفاده کنید.

۳-کولر را در نزدیکی لوله دودکش و هواکش آشپزخانه و لوله چاه فاضلاب قرار ندهید.
۴- به منظور جلوگیري از لرزش در محل اتصال کولر به کانال ها باید از برزنت استفاده شود.

سرویس و نگهداری کولر آبی

۵- هنگام راه اندازي کولر در ابتداي فصل گرما به نکات زیر توجه کنید:

دیواره هاي کولر را جدا کنید و در صورت نیاز پوشال ها را تعویض کنید. (معمولا” هر دو سال یک بار ).

ضمنا”پوشال ها باید به گونه اي توسط توري هاي سیمی محکم به درپوش ها بسته شوند که آب از آنها بر روي فن و یا تسمه و پمپ و موتور نریزد.

کف کولر را شست و شو داده و در صورت زنگ زدگی و سوراخ شدن، آن را ترمیم کنید.می توانید برای این کار از تکه های کوچک ایزوگام نیز استفاده کنید.

البته بهتر است در پایان فصل گرما و از کار انداختن کولر محل هاي زنگ زده را ضد زنگ زده و رنگ کاري نماییم.

– یاتاقان هاي توربین و جاروغنی هاي روي موتور را روغن کاري کنید و با دست هر دو فلکه را  بچرخانید. تا مطمئن شوید که مانعی در حرکت آن ها موجود نیست .

تسمه و فلکه هاي (پولی ) موتور و توربین باید در یک امتداد باشند تا موجب لنگی و ساییدگی تسمه و لرزش نشود. در صورت ساییدگی و بریدگی تسمه آن را تعویض کنید.

سرویس و نگهداری کولر آبی

تسمه دینام کولر را با دست از دو طرف آزاد یا وسط هر دو فولی فشار دهید. تسمه نباید زیاد سفت و یا زیاد شل باشد.

در این صورت با شل کردن پیچهای موتور و جابجایی دینام کولر آن را تنظیم کنید.

اگر موتور کولر را روشن کردید و صدای هوم داد و راه نیفتاد حتماً با سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

معمولا”پمپ هاي آب احتیاج به روغنکاري ندارند ولی آن ها را از جاي خود خارج کرده و رسوب اطراف پروانه ها را تمیز کنید .

همچنین صافی آن را تمیز کرده و در جاي خود قرار دهید.

با پر کردن تشتک تحتانی از آب و روشن نمودن واتر پمپ اطمینان حاصل نمایید که مسیر آب در شیلنگ و سه راهه و آب پخش کن ها باز است.

ناودان هاي پخش کننده مستقر در درپوش ها را تمیز کرده تا منافذ آن ها باز شود.

شناور

شناور را طوري تنظیم نمایید که آبی از تشتک یا دریچه اطمینان سرازیر نشود.

هنگام روشن کردن کولر ابتدا به مدت ده دقیقه واتر پمپ را روشن کرده تا پوشال ها خیس شوند.

قبل از روشن کردن موتور اصلی کولر براي اولین بار پارچه بزرگی را خیس نموده. جلوي دریچه ها گرفته تا ذرات زنگ و گردوخاك را به خود گرفته و محیط را کثیف نکند.

در پایان فصل گرما آب تشتک را خالی کرده و روي کولر را با برزنت بپوشانید. و شیر فلکه آب را بسته و حتی الامکان لوله هاي رابط را قطع نمایید.

تعمیرات تخصصی کولر در شهریار

سرویس و نگهداری کولر آبی

یک دیدگاه در “سرویس و نگهداری کولر آبی”

دیدگاهتان را بنویسید