تعمیر و عیب یابی جارو برقی

تعمیر و عیب یابی جارو برقی خود را به متخصصان ما در الوسرویسکارشهریار بسپارید. عیب ۱ – جارو برقی روشن نمی شود. علت: ۱-پریز برق ندارد. ۲-دوشاخه جارو و یا سیم رابط معیوب شده است. ۳-عیب از سیم جمع کن ادامه مطلب

تعمیر جارو برقی در شهریار

تعمیر جارو برقی در شهریار

تعمیر جارو برقی در شهریار تعمیر جارو برقی خود را به ما بسپارید. اگر جارو برقی شما با مشکل مواجه شده و یا به سرویس احتیاج دارد این کار را به متخصصان الوسرویسکارشهریار بسپارید. شما می توانید پس از تماس ادامه مطلب