چندراهکار برای عیب یابی ماشین ظرفشویی

چندراهکار برای عیب یابی ماشین ظرفشویی

۱. عیب یابی ماشین ظرفشویی زمانی که لامپ نشانگر برق ورودی خاموش است

اگر لامپ نشانگر برق ورودی خاموش بوده و دستگاه ظرفشویی نیز کار نمی کند، اصول عیب یابی ماشین ظرفشویی می گوید که:
– ممکن است پریز برق نداشته باشد.
– احتمال این که دو شاخه به طور کامل به پریز وصل نشده باشد وجود دارد.
– ممکن است فیوز برق شما سوخته باشد.
– اگر بر روی برق ورودی از تبدیل سه به دو استفاده می کنید، دقت داشته باشید که قطع نشده باشد.
– این امکان نیز وجود دارد که سیم رابط معیوب است.

چندراهکار برای عیب یابی ماشین ظرفشویی

۲. عیب یابی ماشین ظرفشویی زمانی که لامپ نشانگر برق ورودی روشن است ولی دستگاه کار نمی کند.

اگر در حین عیب یابی ماشین ظرفشویی به موردی برخورد کردید که لامپ نشانگر برق ورودی روشن بود اما دستگاه کار نمی کرد:
– شیر آب ورودی به دستگاه را چک کنید که باز باشد.
– ممکن است دلیل کار نکردن دستگاه کمبود فشار آب باشد.
– این امکان وجود دارد که دکمه استارت خراب باشد.
– ممکن است آب ساختمان قطع باشد.
– دکمه روشن و خاموش را چک کنید.
– شاید صفحه کلید قفل است در این صورت دکمه مربوط به قفل صفحه را فشار دهید.
– دستگاه در حال توقف موقت است.
– درب ظرف شویی را چک کنید که درست بسته شده باشد.
– ممکن است شلنگ ورودی آب تا خورده باشد.
– در صورت امکان، برق ورودی را بر روی پریز کنترل کنید اگر کمتر از ۲۰۰ ولت باشد دستگاه در وسط برنامه متوقف یا قطع شده است.

۳. عیب یابی ماشین ظرفشویی زمانی که روشن می شود اما آب وارد دستگاه نمی شود

اگر پس از روشن شدن ماشین ظرفشویی، آب وارد دستگاه نشد، برای عیب یابی بهتر است به نکات زیر توجه کنید.
– شلنگ ورودی آب را چک کنید که تا نخورده باشد.
– ممکن است که جریان آب قطع شده باشد یا شیر آب بسته باشد.
– این امکان وجود دارد که فیلتر شیر برقی ورودی آب مسدود شده یا شیر برقی معیوب باشد.

۴. عیب یابی عدم تخلیه آب ماشین ظرفشویی

برای عیب یابی ماشین ظرفشویی زمانی که آب درون دستگاه تخلیه نمی شود، بهتر است به موارد زیر دقت کنید
– ممکن است فیلترها کثیف یا مسدود شده باشند و یا شیلنگ تخلیه مسدود شده باشد.
– این امکان وجود دارد که لوله فاضلاب مسدود شده باشد.
– توجه داشته باشید که برنامه اجرا شده به اتمام رسیده است یا خیر!
– ممکن است که پمپ تخلیه دستگاه معیوب باشد.

چندراهکار برای عیب یابی ماشین ظرفشویی

۵. عیب یابی ماشین ظرفشویی وقتی بدون علت چراغ نمک روشن شده است.

– شاید یکی از ظروف داخل دستگاه مانع باز شدن در محفظه پودر شده است.
– ممکن است که سیستم مکانیکی باز کننده درب جاپودری معیوب باشد.
– مجاری بازوی آب افشان مسدود است.
– بویین مربوط به جاپودری دچار مشکل شده یا سوخته است.
– این امکان وجود دارد که تاریخ انقضای پودر شستشو گذشته باشد و در محل آن را سفت کرده است و یا رطوبت جاپودری باعث سفت شدن آن شده است.
– بازوی آب فشان به ظروف برخورد کرده و حرکت آن متوقف می شود.

۶. عیب یابی ماشین ظرفشویی زمانی که کف بیش از حد ایجاد شده و از آن خارج می شود

– از پودر لباسشویی یا مایع ظرف شویی برای ضد عفونی کردن میوه و سبزیجات استفاده شده است و یا از مواد شوینده بیش از حد لازم استفاده شده است.
– زمان پر کردن مخزن مایع جلادهنده سر ریز شده است. در این حالت از برنامه تخلیه استفاده کرده و برنامه را مجددا اجرا کنید.

چندراهکار برای عیب یابی ماشین ظرفشویی

۷. عیب یابی ماشین ظرفشویی زمانی که صدای غیر عادی می دهد

-در ابتدا چک کنید که ظرفشویی به درستی نصب شده باشد.
– ممکن است بازوی آب فشان روی ظروف کشیده می شود و یا تراز بودن ظرفشویی رعایت نشده است.

چندراهکار برای عیب یابی ماشین ظرفشویی

۸. عیب یابی ماشین ظرفشویی زمانی که ظروف را درست تمیز نمی کند

– ممکن است برنامه انتخابی برای شستشو مناسب نباشد.
– ذرات غذا بر روی ظروف خشک شده باشند.
– از مواد شوینده نامناسب استفاده شده و یا اندازه مواد کافی نبوده است.
– ظروف به خوبی در سبد قرار نگرفته اند و یا میزان ظروف بیش از ظرفیت دستگاه است.
– این امکان وجود دارد که بازوی آب فشان به ظروف گیر می کند، و یا سوراخ های آن کثیف است.

۹. عیب یابی ماشین ظرفشویی زمانی که ظروف را به درستی خشک نمی کند

– این امکان وجود دارد که مایع جلادهنده در دستگاه وجود نداشته باشد و یا مقدار آن به درستی تنظیم نشده باشد.
– المنت ماشین ظرفشویی خراب است یا کار نمی کند.
– ظروف زود از ظرفشویی خارج شده است.

در پایان می توانید جهت تعمیر ظرفشویی خود با ما تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید