انواع موتورهای ماشین لباسشویی اتوماتیک

انواع موتورهای ماشین لباسشویی اتوماتیک


در ماشین های لباسشویی معمولاً از سه نوع موتور استفاده مي شود که عبارتند از:


الف: موتورهای القایی آسنکرون

موتور آسنکرون القایی


ب: موتورهای DC

موتور DC


ج: موتورهای اونیورسال

موتور اونیورسال

تعمیر ماشین لباسشویی


الف- موتورهای آسنكرون القایی :

این موتور دو سرعته بوده و نیاز به خازن راه انداز دارد و همچنين دارای محافظ حرارتی (اورلود) مي باشد و در مدلهای 500 دور مورد استفاده قرار مي گيرد.

دور تند لباسشویی شامل سیم پیچ اصلی و سیم پیچ فرعی با مقاومتهای مختلف مي باشد ولی دور كند،از دو سیم پیچ با مقاومت مساوی تشكیل شده که جهت چپگرد و راستگرد کردن دیگ به كار می رود.


ب- موتور DC :


این نوع موتور بدون زغال بوده و دارای یک روتور با آهنربای دائمی مي باشد و بدون تسمه و پولی به كار می رود.از این موتور در ماشينهای در از جلو و در از بالا استفاده مي شود.

ج- موتور اونیورسال :

از این موتور در مدلهای الکترومکانیکی و الکترونیکی استفاده مي شود.

کنترل دور این موتور توسط برد الکترونیکی و از روش کنترل ولتاژ،انجام مي شود.

این موتور دارای یک تاکوژنراتور برای تنظیم دور آن مي باشد .

انواع موتورهای ماشین لباسشویی اتوماتیک

آشنایی با تاکوژنراتور و عملکرد آن درکنترل سرعت موتورها:


در انتهای آرمیچر موتورهای اونیورسال و شفت بعضی از موتورهای القایی دستگاهی به نام تاکوژنراتور وجود دارد که دارای یک آهنربای استوانه ای است که روی شفت نصب شده و به طور هماهنگ با موتور می چرخد.

همچنين اين دستگاه دارای بوبینی با سیم پیچ مسی است که در نزدیکی آهنربا قرار می گيرد و ممکن است دارای یک پوشش پلاستیکی ضد آب نیز باشد.

هرگاه آهنربایی در نزدیکی یا داخل سیم پیچ بچرخد،جریانی متناسب با سرعت چرخش آهنربا در سیم پیچ القاء مي شود.

بنابراین هر چقدر که موتور سریعتر بچرخد، جریان بیشتری تولید مي شود. این جریان (ولتاژ) وارد بُرد الکترونیکی شده و به یکی از پایه های مقایسه گر آن متصل مي شود و جریان (ولتاژ) مبنا نیز به پایه دیگر مقایسه گر متصل مي شود.

در صورتی که جریان (ولتاژ) فرستاده شده کمتر از جریان (ولتاژ) مبنا باشد،تعداد ارسال پالس توسط بُرد الکترونیکی، افزایش می‌یابد و درنتیجه سرعت موتور افزایش خواهد یافت و برعکس اگر جریان (ولتاژ) فرستاده شده بیشتر از جریان (ولتاژ) مبنا باشد، تعداد ارسال پالس توسط برد الکترونیکی، کاهش می‌یابد و درنتیجه سرعت موتور کاهش خواهد یافت.

انواع موتورهای ماشین لباسشویی اتوماتیک

کنترل سرعت در موتورهای القایی و اونیورسال از طریق بُرد الکترونیکی و تاکوژنراتور


در قسمت موتورهای اونیورسال نمونه ای از موتورهای القایی جدید که از طریق یک واحد الکترونیکی تغییر سرعت مي دهد نشان داده شده است. جعبه اتصال تاکوژنراتور در پشت موتور قرار دارد.

انواع موتورهای ماشین لباسشویی اتوماتیک

نحوه آزمایش موتورهای اونیورسال


برای آزمایش این نوع موتورها،ابتدا با آزاد کردن خار مربوط به ترمینال روی موتور فیشها را از هم جدا کنید. ترمینال روی موتور دارای 7 فیش مي باشد که فیش سمت راست مربوط به سیم اتصال بدنه و 2 فیش دیگر از سمت راست، برای تاکوژنراتور و 2 فیش بعدی برای زغالها و 2 فیش آخر هم برای سیم پیچی استاتور مي باشد.

انواع موتورهای ماشین لباسشویی اتوماتیک

دیدگاهتان را بنویسید