ارور ماشین لباسشویی دوو


ارور یا خطای ماشین لباسشویی آاگ

ارور EF :

علت:

 نشتی آب و یا سنسور کف

رفع عیب:

۱- مقدار اهم سنسور چک شود

۲ – خرابی از مدار برد دستگاه می باشد.

 دو شاخه را از پریز برق کشیده و با الوسرویسکارشهریار تماس بگیرید.

ارور EH :  

علت :

ولتاژ و یا فرکانس دستگاه نرمال نمی باشد .

رفع عیب:

۱- سیم کشی دستگاه بررسی شود.

۲ – معیوب بودن مدار برد الکترونیک .

دو شاخه را از پریز برق کشیده و با الوسرویسکار تماس بگیرید.

ارور یا خطای ماشین لباسشویی آاگ

ارور E10 :

علت :

آب وارد دستگاه نمی شود.

رفع عیب :

۱- شیر برقی چک شود .

۲- اشکال از مدار برد می باشد‌.

ارور E11:

علت:

 آب وارد دستگاه نمی شود.

رفع عیب :

۱- شیر برقی چک شود .

۲- اشکال از مدار برد می باشد.

ارور E13 :

علت :

علت :

نشتی آب

رفع عیب :

۱- خرابی سنسور ،مقدار مقاومت سنسور کف چک شود.

۲- خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد.

ارور یا خطای ماشین لباسشویی آاگ

ارور E20 :

علت خطا:

 مشکل از تخلیه آب می باشد.

رفع عیب:

۱ – سوختگی پمپ تخلیه.

۲- ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد.

ارور E21 :

علت خطا:

اشکال از تخلیه آب می باشد.

رفع عیب:

۱- پمپ تخلیه بررسی شود.

۲- ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد.

ارور یا خطای ماشین لباسشویی آاگ

ارور E22 :

علت خطا:

علت خطا مربوط است به خشک کردن و یا خشک شدن

رفع عیب :

۱-مسدود شدن کندانسور.

۲- سوئیچ فشار بسته است.

ارور E23 :

علت خطا:

 مشکل این خطا از سیم کشی و یا ICE TRIAC

رفع عیب:

۱ – خرابی از پمپ تخلیه .

۲- خرابی از مدار برد اصلی دستگاه است.

ارور E24 :

علت خطا:

اشکال از سیم کشی و یا ICE TRIAC .

۱- خرابی از پمپ تخلیه .

۲- خرابی از مدار برد اصلی دستگاه است.

ارور E31 :

علت خطا:

این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد.

رفع عیب:

۱- مقدار اهم هیدروستات چک شود .

۲- خرابی از فرمان مدار برد است .

۳- ممکن است خرابی از برد باشد .

ارور یا خطای ماشین لباسشویی آاگ

ارور E32 :

علت خطا:

مشکل این خطا از خرابی هیدرواستات است.

رفع عیب:

۱- مقدار اهم بررسی شود.

۲- خرابی از فرمان مدار برد است.

ارور E33:

رفع عیب:

 ۱- سیم کشی چک شود .

۲- میکروسوئیچ المنت چک شود.

۳ – بررسی آکوا استاپ است .

۴- ممکن است خرابی از مدار برد باشد.

ارور E34:

رفع خطا:

۱ – سیم کشی چک شود.

۲ – میکروسوئیچ المنت چک شود.

۳ – بررسی شیر برقی.

۴ – ممکن است خرابی از مدار برد باشد.

ارور E35 :

علت خطا:

اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد ،سر ریز شدن آب

رفع عیب:

۱ – خرابی از هیدروستات و یا آب شمار .

۲- خرابی از مدار برد دستگاه .

ارور یا خطای ماشین لباسشویی آاگ

ارور E36:

علت خطا:

مشکل خطا از مدار برد می باشد.

ارور E37:

علت خطا:

مشکل خطا از مدار برد می باشد.

ارور یا خطای ماشین لباسشویی آاگ

ارور E38 :

علت خطا:

این خطا از خرابی هیدروستات است .

رفع عیب:

۱- هیدرواستات تعویض شود.

۲- خرابی برد اصلی .

ارور E39:

علت خطا:

 علت خطا از سنسور ضد سرریز شدن آب می باشد.

رفع عیب:

۱ – سنسور چک شود.

۲ – ممکن است خرابی از مدار برد باشد.

ارور E3A :

 علت خطا:

ولتاژ ورودی رله سنسور دما همیشه صفر است.

۱- ایراد از برد الکترونیک می باشد.

دو شاخه را از پریز برق کشیده و با الوسرویسکار شهریار تماس بگیرید.

ارور یا خطای ماشین لباسشویی آاگ

ارور E40:

علت خطا:

درب دستگاه باز می باشد .

رفع عیب:

۱- میکرو سویچ درب خراب است.

۲ – خرابی از مدار برد دستگاه می باشد .

ارور E41 :

علت خطا:

اشکال خطا از میکروسوئیچ درب می باشد.

رفع عیب:

۱- درب باز می باشد.

۲ – سیم کشی چک شود .

۳- تعویض میکروسوئیچ.

۴- خرابی مدار برد ،دستگاه ریست شود.

ارور E42: 

علت خطا:

مشکل از بسته نشدن درب

رفع عیب:

۱- خرابی قفل درب.

۲ – بررسی سیم کشی .

۳- میکروسوئیچ بررسی شود.

ارور E43:

علت خطا:

علت ارور تامین برق به سیستم تاخیر قفل درب

رفع عیب:

۱ – خرابی میکروسوئیچ درب.

۲ – خرابی از مدار برد ترایاک تامین برق به میکروسوئیچ درب

۳- خرابی از برد

ارور EHO 

علت خطا:

مشکل این خطا از میکروسوئیچ درب می باشد.

۱ – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد.

۲ – سوختگی میکرو سوئیچ درب

۳- سیم کشی دستگاه بررسی شود.

دو شاخه را از پریز برق کشیده و با الوسرویسکار تماس بگیرید.

ارور یا خطای ماشین لباسشویی آاگ

ارورE10 

 علت خطا:

اشکال از عدم آبگیری می باشد.

رفع عیب:

۱ – ورودی آب چک شود .

۲- خرابی از شیر آکوا استاپ است .

۳- خرابی از مدار برد اصلی دستگاه می باشد.

ارور E20 

علت خطا:

علت این خطا از عدم تخلیه آب می باشد.

رفع عیب:

۱- خرابی پمپ تخلیه

۲ – سیم های ارتباطی چک شود .

۳- معیوب بودن برد و یا مسیر شلنگ تخلیه

ارور E30 

علت خطا:

 این ارور مربوط است به عدم آبگیری

رفع عیب:

۱- سوختگی اکوا استاپ ، آبشمار چک شود.

۲ – بررسی سیم های ارتباطی

۳ – سنسور کف بررسی شود.

ارور E50

علت خطا:

 اشکال این خطا از موتور می باشد .

رفع عیب:

۱- اشکال از اینورتر برد.

۲ – سیم کشی دستگاه بررسی شود.

تماس با ما:

شهریار، وائین، خیابان بعثت سوم

تلفن های تماس:

۰۲۱-۶۵۲۸۳۴۰۷

۰۹۱۹۰۹۸۲۶۴۰

۰۹۳۳۱۰۱۱۸۲۶

تعمیرات انواع لباسشویی در شهریار ، اندیشه تمامی فازها ، شهرک شاهد ، شهرک صدف ، وائین ، امیریه ، وحیدیه ، فردوسیه ، خادم آباد ، ملارد ، فردیس و …

دیدگاهتان را بنویسید