کد انواع خطاهای یخچال و فریزر

کد خطاهای انواع یخچال و فریزر

ارور یخچال فریزر امرسان

کد خطا CO – این ارور مربوط است به کمپرسور و یا فن دستگاه. بررسی فن و تعویض آن. ممکن است خرابی از برد هم باشد. دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با الوسرویسکار تماس بگیرید.

کد خطا DA: خطای هیتر دمپر. مقدار اهم هیتر دمپر چک شود. تعویض هیتر و در آخر خرابی برد الکترونیک. دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه تماس بگیرید.

کد خطا ds : علت ارور از سنسور دیفراست می باشد. اهم سنسور چک شود. سیم های ارتباطی چک شود. تعویض سنسور دیفراست و در آخر مشکل از برد. دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه تماس بگیرید.

کد خطا CD: مشکل خطا از دمپر و یا فن می باشد. بررسی فن. هیتر دمپر چک شود. و در صورت سالم بودن ایراد از مدار برد. دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

کد خطا LA: اشکال خطا از لامپ

کد خطاهای انواع یخچال و فریزر

کد خطا HE: علت خطا مربوط می شود به هیتر. سیم کش بررسی شود و در آخر مشکل از برد. دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با الوسرویسکار تماس بگیرید.

کد خطا FA: این خطا از فن می باشد. سیم های ارتباطی چک شود. – مقدار مقاومت فن چک شود. تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد.

کد خطا RD: پیغام خطا از سوئیچ مکنت و یا دمپر. هر دو مورد بررسی شود و در آخر ایراد از برد می باشد.

کد خطا CD: این خطا از سنسور دیفراست می باشد. معیوب بودن سنسور دیفراست. مقدار اهم سنسور چک شود. چک کردن سیم وسوکت سنسور. تنظیم جای سنسور ودر آخر تعویض مدار برد.

کد خطا FC: مشکل خطا از سنسور داخلی فریزر می باشد. خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود. سیمهای ارتباطی بررسی شود. و در آخر خرابی برد.

کد خطا 0-0 :- علت خطا از مدار برد .ریست کردن دستگاه.

کد خطاهای انواع یخچال و فریزر

خطا های یخچال فریزر اسنوا مدل های 270 و 810

F1= سرد نشدن اواپراتور

F2=خرابی سنسور فریزر

F3=خرابی سنسور یخچال

F4=خرابی سنسور اواپراتور یخچال

F5=خرابی سنسور اواپراتور فریزر

F6=خرابی سنسور محیط

سایت دیفراست دات آی آر مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

F7= خرابی فن فریزر

F8= خرابی فن یخچال

F9= خرابی هیتر المنت فریزر

Fa= خرابی هیتر المنت یخچال

Fb=خرابیIC

کد خطاهای انواع یخچال و فریزر

ارور یخچال فریزر اسنوا کومبی مدل  810

کد خطا F1 : اشکال این خطا از سرمایش ضیعف دستگاه می باشد .سرد نشدن اوپراتور.

کد خطا F2 : مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط فریزر است .خرابی سنسور محیط فریزر مقدار اهم سنسور چک شود . خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه .

کد خطا F3 : این خطا مربوط می شود به سنسور محیط یخچال . خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود . خرابی از مدار برد دستگاه .

کد خطا F4 : اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال . مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود . خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور . خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه . 

کد خطا F5 : مشکل این خطا مربوط است به سنسور اوپراتور فریزر. مقدار مقاومت سنسور اوپراتور یخچال چک شود .خرابی سنسور اوپراتور یخچال تعویض سنسور .خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه . 

کد خطا F6 : علت ارور از خرابی سنسور محیط می باشد . مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد می باشد . 

کد خطا F7 : این خطا مربوط می شود به فن فریزر. سوختگی فن فریزر مقدار اهم فن بررسی شود .خرابی از مدار برد الکترونیک . 

کد خطا F8 : مشکل این پیغام خطا از فن یخچال می باشد. سوختگی فن یخچال مقدار اهم فن بررسی شود .خرابی از مدار برد الکترونیک .

کد خطا F9 : اشکال خطا مربوط است به هیتر المنت فریزر . مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت . و در آخر خرابی از مدار برد .

کد خطا FA : علت این خطا مربوط است به هیتر المنت یخچال . مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت . و در آخر خرابی از مدار برد .

کد خطا Fd : ایراد از مدار برد الکترونیک . خرابی IC

کد خطا H1 :علت خطا از گرم بودن فریزر

کد خطاهای انواع یخچال و فریزر

(ارور یخچال یخساران مدل NR15 تیپ1و2)

ارورE1:
خطای فن کندانسور
فن قطع یا معیوب می باشد
کمپرسور خاموش (آلارم روشن)

ارورE2:
خطای فن داخل کابین
فن قطع یا معیوب می باشد
کمپرسور روشن (آلارم روشن

ارورE3:
خطای افت دمای کابین
دمای محصول افت شدید دارد
پرکردن محصول از موادغذایی به یک باره
بازبودن نوار دور درب
تخلیه شدن گازمبرد
کمپرسور روشن (آلارم روشن)

ارورE4:
خطا در عملکرد دیفراست
درهنگام دیفراست اگر دما با بیشترین کارکرد هیتر به 5° نرسد (المنت، ترموسوئیچ، ترموفیوز چک شود)
کمپرسور روشن (آلارم روشن)

ارورE5:
خطای سنسور کابین
سنسور قطع یا معیوب می باشد
کمپرسور روشن (آلارم روشن)
کمپرسور 15 دقیقه روشن-10 دقیقه خاموش

ارورE6:
خطای سنسور دیفراست
سنسور قطع یا معیوب می باشد
کمپرسور روشن (آلارم روشن)
در زمان دیفراست بیشترین زمان دیفراست اتفاق می افتد

ارورE7:
خطای سنسور محیطی
سنسور قطع یا معیوب می باشد.
کمپرسور روشن (آلارم روشن)
فن کندانسور با بیشترین دور کار میکند.

کد خطاهای انواع یخچال و فریزر

بررسی ارورهای یخچال ال جی (LG)


Er FS
خطا: خطای سنسور فریزر
سنسور یا حسگر فریزر دچار مشکل شده است و باید تعویض یا تعمیر گردد.

آموزش کامل ارور Er FS در یخچال ال جی

Er RS
خطا: خطای سنسور یخچال
سنسور یا حسگر فریزر یخچال مشکل شده است و باید تعویض یا تعمیر گردد.

آموزش کامل ارور Er RS در یخچال ال جی

Er R2
خطا: خطای سنسور یخچال
این خطا مربوط به درب های یخچال نمی باشد.

آموزش کامل ارور Er R2 در یخچال ال جی

Er-IS
خطا: خطای سنسور یخساز
بررسی کنید آیا یخساز یا تریزون مشکلی دارد یا خیر.

Er Fds


خطا: خطای سنسور دیفراست
به احتمال خیلی زیاد مشکلی در امر دیفراست یخچال به وجود آمده است و باید سنسور دیفراست بررسی گردد.

Er dH
خطا: خطای هیتر دیفراست
سنسور تشخیص دمای دیفراست که بر روی هیتر قرار دارد دچار مشکل شده است.

Er FF
خطا: خطای فن فریزر
فن یا پنکه پشت فریزر دچار مشکل شده است یا سنسور آن قطع شده است.

Er IF
خطا: ارور فن یخساز(تریزون)
فن یخساز دچار مشکل شده است یا سوکت آن از جا درآمده است. با چرخاندن فن متوجه خرابی می شوید.

Er CF
خطا: ارور فن کندانسور
کندانسور دچار مشکل شده است. بررسی کنید کندانسور گرم می شود یا همیشه سرد است.

Er SS
خطا: ارور سنسور مخزن آب
مخزن آب دچار مشکل شده است و باید بررسی گردد. هم از درون و هم از بیرون

Er It
خطا: ارور کیت یخساز
کیت یخساز به درستی کار نمی کند. وضعیت یخساز بررسی گردد و دمای فریزر کنترل گردد.

Er-gF
خطا: ارور فلومتر یا فشار آب
فشار وردوی آب حتما بررسی گردد. زمانی که فشار آب ضغیف می باشد ارور Er-gF بر روی نمایشگر ظاهر می گردد.

Er FR
خطا: برد الکترونیکی اصلی یخچال
برد اصلی یخچال معیوب است. بعد از مشاهده این ارور یخچال را از برق در آورده و با تکنیسین تعمیر برد یخچال ال جی تماس بگیرید.

کد خطاهای انواع یخچال و فریزر

OFF
خطا: کمپرسور خاموش می باشد
این خطا در ساید بای سایدهای 4 درب رایج می باشد. یا به صورت دستی کمپرسور یخچال خاموش شده است یا کمپرسور یخچال ایراد دارد.

برای حل مشکل باید مراحل زیر را طی کیند:

1- درب یخچال را باز کنید.

2- دکمه Refrigerator را فشار دهید و نگه دارید. سپس دکمه ICE PLUS را سه مرتبه فشار دهید تا صدای بوق از نمایشگر یخچال شنیده شود.

3- دو شاخه برق یخچال را از پریز جدا کنید و 5 دقیقه بعد یخچال را روشن کنید.

توجه!

اگر ساید بای ساید شما دکمه ICE PLUS را نداشت دکمه Express Frz را سه مرتبه فشار دهید.

OFF MODE


خطا: دمای فریزر و یخچال به صورت شمارنده بالا و پایین می شود.
این مشکل در یخچال های دوقلو رایج است و زمانی رخ می دهد که تازه یخچال را خریداری کرده باشید و یخچال ریست نشده باشد.

برای حل مشکل مراحل زیر را طی کنید:

1- درب یخچال را باز کنید.

2- دکمه Refrigerator را فشار دهید و نگه دارید. سپس دکمه Express Frz را سه مرتبه فشار دهید تا صدای بوق از نمایشگر یخچال شنیده شود.

3- دو شاخه برق یخچال را از پریز جدا کنید و 5 دقیقه بعد یخچال را روشن کنید.

یخچال روشن نمی شود
1- ابتدا مطمئن شوید دو شاخه برق به صورت صحیح در پریز برق قرار دارد.

2- ممکن است موتور یا کمپرسور یخچال یا معیوب است.

3- برد الکتریکی یخچال ال جی (LG) معیوب می باشد.

4- احتمال دارد سوکت انرژی از مدار جدا شده باشد.

یخچال ال جی (LG) خنک نمی کند:


1- توجه کنید اگر کمپرسور صدا می دهد و اگر یخچال طول عمر بالای 10 سال دارد به احتمال زیاد کمپرسور یخچال مشکل دارد و باید تعویض گردد.

2- برفک در اواپراتور زیاد است و باید برفک های آن برفک زدایی گردد.

3- یخچال نیاز به شارژ گاز دارد. چون موقعی که شارژ گاز یخچال نیاز باشد کمپرسور به صورت عادی کار می کند ولی سرمایی در یخچال یا قسمت فریزر موجود نمی باشد.

4- ممکن است برد الکتریکی یخچال مشکل داشته باشد که برای بررسی دقیق تر با تعمیرگاه یخچال فریزر ال جی تماس بگیرید.

کد خطاهای انواع یخچال و فریزر


ارور یخچال فریزر هیتاچی

کد خطا F0 02 : اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی . خرابی برد الکترونیک . دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با الوسرویسکار شهریار تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 03 : مشکل خطا از ناهنجاری واحد IM

کد خطا F0 04 : علت این ارور از غیر طبیعی بودن محفظه یخ زدایی فریزر . خرابی سنسور یخ زدایی فریزر مقدار اهم سنسور چک شود . ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد.

کد خطا F0 05 : این خطا از ناهنجاری سنسور IM می باشد. مقدار اهم سنسور چک شود. تعویض سنسور و در آخر خرابی برد .

کد خطا F0 07 : اشکال این خطا مربوط است به ناهنجاری در OVERCURRENT . ​​​​​​​

کد خطا F0 08 : مشکل ارور اشکال در سیستم موتور و یا نشتی گاز می باشد . کار کرد کمپرسور غیر طبیعی .

کد خطا F0 09 : پیغام این ارور از کمپرسور می باشد.

کد خطا F0 11 : این خطا مربوط می شود به اختلالات در سرعت کمپرسور.

کد خطا F0 12 : اشکال این خطا از خرابی موتور FR

کد خطا F0 13 : علت پیش آمده از موتور فن K

کد خطا F0 14 : مشکل ارور از ولتاژ منبع تغذیه می باشد.

کد خطا F0 15 : اشکال این خطا از خرابی موتورF2-​​

کد خطا F0 16 : علت پیش آمده از موتور فن RR

کد خطا F0 18 : پیغام خطا از سنسور یخ زدایی می باشد.

ارور یخچال فریزر هیتاچی

کد خطا F1 01 : اشکال این ارور از ناهنجاری در سنسور منجمد . مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور ودر آخر خرابی از برد.

کد خطا F1 02 : این خطا مربوط می شود به سنسور محیط یخچال . خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود . خرابی از مدار برد دستگاه . 

کد خطا F1 03 : علت خطا از خرابی سنسور TC می باشد. مقدار اهم سنسور بررسی شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد.

کد خطا F1 04 : مشکل این ارور خرابی سنسور یخ زدایی. مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور . خرابی از برد

کد خطا F1 06 : پیغام خطا مربوط است به سنسور دمای اتاق. مقدار اهم سنسور چک شود. تعویض سنسور . خرابی از مدار برد الکترونیک .

کد خطا F1 10 : ناهنجاری در سنسور یخ زدایی تعویض سنسور.

کد خطا F3 01 : اشکال خطا از سرد نبودن محفظه فریزر می باشد.

کد خطا F3 02 : مشکل این ارور از سرد نبودن محفظه یخچال و فریزر می باشد.

در صورت بروز هر یک از مشکلات فوق یخچال فریزر را از برق کشیده و با الوسرویسکار شهریار تماس بگیرید.

تعمیرات و شارژ گاز انواع یخچال و فریزر و ساید بای ساید در شهریار، اندیشه ، فردیس ، سرآسیاب ، وائین ، شهرک شاهد ، شهرک صدف ، شهرک مریم ، شهرک رفاه ، جعفریه ، آ اس پ ، فردوسیه ، وحیدیه ، امیریه ، خادم آباد و دیگر نقاط حومه شهریار

برای تماس با ما کلیک کنید.

لیست قیمت روز انواع یخچال و فریزر