تعمیر بخاری گازی در شهریار و اندیشه

تعمیر و عیب یابی بخاری گازسوز

ساختمان و اجزاء بخاري گازسوز:


بخاري هاي گازسوز در انواع طرح ها و با باز دهی حرارتی گوناگون تولید می شوند.

ولی طرزکار و ساختمان همگی آن ها یکسان و به شرح زیر است.


۱- بدنه اصلی که از ورق فولاد تهیه می شود و سطح آن را لعاب کاري یا رنگ و یا با رنگ کاري به روش استاتیک پوشش می دهند.


۲- کوره (محفظه احتراق ) که از ورق فولاد تهیه شده و براي جلوگیري از زنگ زدگی و ایجاد حرارت مطبوع و دوام بیشتر آن را لعاب کاري میکنند.


۳- مشعل (اجاق ) معمولا”از فولاد ضد زنگ تهیه می شود.

تعمیر و عیب یابی بخاری گازسوز


-4 مجموعه{ پیلوت (شمعک )،ترموکوپل و فندك }

الف- پیلوت یا شمعک که کلاهک آن گاز را در سه جهت هدایت می کند (جرقه زن – مشعل اصلی- ترموکوپل ) در انتهاي دیگر آن نازل گاز قابل تنظیم قرار دارد.

ب- ترموکوپل که وظیفه قطع گاز را در مواقع ضروري بر عهده دارد و در قسمت ترموکوپل از فهرست وسایل گازسوز کاملا” توضیح داده شده است.

ج-جرقه زن که الکتریسته حاصل از پیزو الکتریک داخل شیر کنترل را به جرقه مبدل می سازد. (شکل زیر).

چینی فندک،پیلوت و ترموکوپل

شیر کنترل (کاربراتور ) که وظیفه کنترل سوخت و روشن بودن دائم شمعک را بعهده دارد

و شامل قسمت هاي اصلی زیر است :

الف- واحد نظارت بر شعله یعنی مکانیزم ترموکوپل

ب- کنترل کننده عبور جریان گاز

ج-فیلتر

د- تنظیم کننده هاي عبور جریان گاز به مشعل اصلی

ه- جرقه زن (شکل زیر).

جرقه زن

لوله هاي رابط از جنس آلومینیوم یا مس واز نوع نیمه سخت بوده و گاز را از شیر کنترل به مشعل اصلی و پیلوت می رسانند.

7- شیشه که براي زیبایی و مشاهده ي شعله بخاري و از جنس سکوریت می باشد.

8- سپر هاي کنترل و توزیع حرارت و دودکش.

در ادامه نقشه انفجاري شیر کنترل بخاري گازسوز و اسم قطعات آن را ملاحظه می نمایید.

نقشه انفجاری شیر کنترل بخاری

1- فنر تخت نگهدارنده دکمه فرمان
-2 واشر روي فنر بالا نگهدارنده محور
-3 فنر استوانه اي محور
-4 اورینگ محور
-5 محور
-6 بدنه
-7 واشر روي فنر صفحه تنظیم گاز
-8 فنرصفحه تنظیم گاز
-9 واشر زیر فنر صفحه تنظیم گاز
-10 پولک صفحه تنظیم گاز
-11 اورینگ کف جایگاه بوبین
-12 پنج گوش
-13 پین محور
-14 چکش جرقه زن
-15 در پوش جرقه زن


-16 اهرم جرقه زن
-17 فنر مخروطی روي اهرم جرقه زن
-18 دگمه فرمان
-19 واشر فلزي هسته جرقه زن
-20 فنر استوانه اي جرقه زن
-21 کاور (قالپاق)
-22 جایگاه بوبین
-23 پیچ نگهدارنه بوبین (مهره)
-24 مهره اتصال دهنده لوله پیلوت
-25 پیچ تنظیم مینیمم
-26 اورینگ پیچ فیلتر
-27 پیچ فیلتر گاز پیلوت
-28 پیچ تنظیم ماکزیمم
-29 اورینگ پیچ تنظیم ماکزیمم
-30 اورینگ پیچ مینیمم
-31 مهره اتصال دهنده لوله خروجی
-32 نگهدارنده لوله مسی پیلوت
-33 نگهدارنده لوله خروجی اصلی
-34 بوبین

-35کاشی جرقه زن
-36 فیلتر پیلوت
-37 خار ایمنی میله دکمه فرمان
-38 پیچ اتصال بدنه و جایگاه بوبین
-39 پیچ اتصال سمت خروجی بدنه
-40 پیچ اتصال پیلت تنظیم کورس


توصیه هاي ایمنی در مورد نصب بخاري گاز سوز :


-1 قبل از نصب و روشن کردن بخاري اطمینان حاصل کنید که لوله دودکش کاملا” تمیز و عاري از هر گونه گرفتگی باشد.

مکش دودکش را به روش زیر می توان کنترل نمود.

شعله کبریتی را نزدیک دهانه دودکش بگیرید اگر شعله به طرف دودکش متمایل شود نشانه این است که دودکش باز بوده واز قدرت کشش خوبی بر خوردار می باشد.


-2 پس از نصب و بر قراري جریان گاز باید کلیه اتصالات را با کف صابون آزمایش و نشت یابی نمود.

3- در صورت استفاده از کپسول حداقل فاصله یک متري را بین کپسول و بخاري رعایت نموده واز خوابیدن کپسول جدا” خودداري نمایید.

4 -قطر دودکش داخل دیوار نبایستی کمتر از قطر دودکش بخاري باشد.

-5 وسایل گازسوز براي سوختن نیاز به اکسیژن کافی دارند،لذا از کیپ بستن درب و پنجره هاي اتاق خود داري نمایید.

6-لازم است بین سیستم لوله کشی ساختمان و بخاري گازسوز یک شیر قطع و وصل توپکی نصب گردد تا در صورت نیاز بتوان جریان گاز رافورا” قطع نمود.

7 -هر چند ماه یک بار کلیه اتصالات را از نظر نشت گاز با کف صابون آزمایش کنید.

8 -حد اقل فاصله بخاري از دیوار باید 30 سانتیمتر باشد.

9- از پاشیدن آب به روي شیشه و بدنه بخاري جدا” خودداري نمایید.

10 – بخاري را در محل مناسب نصب نمایید تا در مقابل جریان شدید هوا نباشد.

11- هر گز از بخاري،بدون دودکش استفاده ننمایید.

12- جهت اتصال بخاري به سیستم لوله کشی گاز از لوله مسی و آلومینیوم (از نوع نیمه سخت) و یا شیلنگ مخصوص گاز استفاده کنید.

تعمیر و عیب یابی بخاری گازسوز

-13 حد اکثر طول شیلنگ از 1/5 متر وطول لوله مسی از 2 متر نباید بیشتر گردد.
-14 عبور شیلنگ گاز از داخل دیوار ،سقف و کف اتاق غیر مجاز است.
-15 بهتر است از حد اقل تعداد زانویی و لوله در نصب استفاده شود .
-16 در انتهاي دودکش باید کلاهکی قرار داده شود که باد گازهاي حاصل از احتراق را به داخل بخاري بر گشت ندهد.
-17 انتهاي لوله دودکش از بلند ترین نقطه ساختمان در پشت بام باید حدود 60 سانتیمتر بلندتر باشد.
-18 قبل از روشن کردن بخاري دقت نمایید تا اطراف و در نزدیکی بخاري هیچگونه اشیاء قابل اشتعال وجود نداشته باشد.


-19 دقت کنید مکان قرار گرفتن بخاري مسطح بوده و بخاري کاملا” تراز باشد.
-20 جهت حفظ طول عمر شیشه بخاري ، شعله را به آرامی و بتدریج کم و زیاد کنید.
-21 اگر براي سوخت بخاري از کپسول گاز مایع استفاده می نمایید ، کپسول باید مجهز به رگلاتور استاندارد شده فشار ضعیف باشد . و نازل (ژیگلور ) مشعل اصلی ویژه گاز کپسول بوده و شعله پیلوت تنظیم گردد.
-22 در صورت قطع ناگهانی جریان گاز و خاموش شدن بخاري حدود 10 دقیقه صبر نمایید و مجددا” بخاري را روشن کنید اگر موفق به روشن کردن شمعک با جرقه زن نشدید می توانید دریچه کوچک منبع حرارتی را باز نمایید و با استفاده از کبریت یا فندك الکتریکی دستی ، شمعک را روشن کنید.

تعمیر و عیب یابی بخاری گازسوز


عیب 1- پس از روشن کردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام می رسد.
علت 1- مجراي دودکش مسدود شده است.
رفع عیب 1- مسیر دودکش را کنترل وشی مسدود کننده را بر طرف نمایید.
عیب 2- پس از روشن کردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام می رسد.
علت 2- قطر دودکش ساختمان کمتر از قطر دودکش بخاري است.
رفع عیب 2- از دودکش با قطر مناسب استفاده کنید

تعمیر و عیب یابی بخاری گازسوز


عیب 3- پس از روشن کردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام می رسد.


علت 3- دودکش بدون کلاهک می باشد.
رفع عیب 3- براي جلوگیري از وارد شدن گازهاي حاصل از احتراق به داخل بخاري در اثر وزش باد از کلاهک مناسب استفاده نمایید.


عیب 4- پس از روشن کردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام می رسد.


علت 4- دودکش روي پشت بام به اندازه کافی ارتفاع ندارد
رفع عیب 4- حد اقل ارتفاع دودکش از بلندترین نقطه روي پشت بام باید 60 سانتیمتر باشد.

تعمیر و عیب یابی بخاری گازسوز


عیب 5- پس از روشن کردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام می رسد.


علت 5- بخاري فاقد شیشه می باشد.
رفع عیب 5- در صورتی که شیشه هاي بخاري شکسته و فاقد شیشه باشد بویژه در هنگام باز و بست درب اتاق شعله به بیرون از محفظه احتراق کشیده شده و گاز حاصل در فضا پخش می شود.شیشه یا شیشه هاي محفظه احتراق را نصب نمایید.


عیب 6- پس از روشن کردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام می رسد.


علت 6- باز بودن دریچه روشن کردن پیلوت با کبریت.
رفع عیب 6- این عیب به ندرت اتفاق می افتد که مجموعه (پیلوت،جرقه زن و ترموکوپل) از جاي خود خارج شده و یا در جاي مناسب تعبیه نشده و گازهاي حاصل از سوخت پیلوت از دریچه روشن کردن پیلوت با کبریت به بیرون از محفظه احتراق هدایت می شود این قسمت را بررسی ورفع عیب نموده و دریچه مذکور را ببندید.

تعمیر و عیب یابی بخاری گازسوز


عیب 7- پس از روشن کردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام می رسد.


علت 7- خرابی محفظه احتراق
رفع عیب 7- خیلی به ندرت اتفاق می افتد که محفظه احتراق (کوره)درست جوشکاري نشده و یا درزجوش ها از هم جدا شده و یا در اثر پوسیدگی و سوراخ شدن ،گازهاي سوخته به بیرون نشت کند.

در صورت مشاهده چنین عیبی کوره را تعمیر یا تعویض نمایید.


عیب 8- پس از نصب بخاري و باز کردن شیر اصلی گاز بوي گاز خام به مشام می رسد.

علت 8- نشت گاز از دو سر شیلنگ یا لوله مسی رابط بین شیر اصلی و شیر کنترل بخاري.
رفع عیب 8- با کف صابون محل اتصال شیلنگ یا لوله به شیر اصلی و شیر کنترل بخاري را آزمایش و در صورت نشت گاز محل مورد نظر را رفع عیب نمایید.


عیب 9- پس از روشن کردن بخاري بوي گاز خام به مشام می رسد .


علت 9- نشت از قسمت هاي شیر کنترل است.
رفع عیب 9- کاور یا قالپاق شیر کنترل را بر دارید.(کاور ها یا با فشار جازده شده اند و یا به کمک یک پیچ به بدنه شیر متصل شده اند.) بعد با کف صابون سطح شیر کنترل و در حقیقت اطراف پیچ هاي تنظیم ماکزیمم،مینیمم و محور را پوشانیده دقت کنید که در کدام قسمت حباب تشکیل شده و نشتی دارد. سپس( با توجه به شکل انفجاري شیر کنترل و قطعات آن ) پیچ مربوطه را باز کرده و واشر اورینگی آن را تعویض نمایید.

تعمیر و عیب یابی بخاری گازسوز


عیب 10 – پس از روشن کردن بخاري بوي گاز خام به مشام می رسد .


علت 10 – نشت گاز از اتصالات لوله هاي رابط بین شیر کنترل و مشعل یا پیلوت .
رفع عیب 10 – به ندرت اتفاق می افتد که اتصالات لوله هاي متصل به شیر کنترل شل بوده و باعث نشتی گاز گردد.این قسمت را با کف صابون آزمایش و رفع عیب نمایید.


عیب 11 – با چرخاندن دگمه فرمان از حالت پیلوت به شعله اصلی مشعل روشن نشده و گاز زیادي به اطراف پراکنده می شود.


علت 11 – انسداد مجراي ورودي مشعل توسط شی خارجی
رفع عیب 11 – قبل از هر اقدامی ابتدا شیر اصلی را ببندید و مجراي ورودي مشعل را بازرسی‌ کنید در صورتی که چیزي درون آن بود خارج نمایید.


عیب 12 – با چرخاندن دگمه فرمان از حالت پیلوت به شعله اصلی مشعل روشن نشده و گاز زیادي به اطراف پراکنده می شود.
علت 12 – انحراف نازل (ژیگلور) گاز از جاي خود.
رفع عیب 12 – در صورتیکه نازل گاز در اثر ضربه و یا شل شدن پیچ هاي آن از جاي خود منحرف شده باشد گاز به داخل مشعل تزریق نمی شود . ژیگلور و قطعات متصل به آن را در جاي خود قرار داده و تنظیم نمایید.


عیب 13 – از بخاري روشن و در حال کار بوي گاز خام به مشام می رسد.


علت 13 – خاموشی یکی از شعله هاي پیلوت
رفع عیب 13 – در صورت تنظیم نبودن شعله پیلوت احتمال خاموشی یکی از شعله ها هست.واین امر باعث بوي گاز می شود .

طول و اندازه شعله پیلوت را تنظیم نمایید.براي این کار
پیچ پشت پیلوت را باز نموده با پیچ گوشتی پیچ تنظیم شعله پیلوت را در حالی که شعله آن را مشاهده می کنید. تنظیم نمایید.


عیب 14 – بخاري شعله مناسبی ندارد و بوي گاز خام استشمام می شود.


علت 14 – انسداد سوراخ هاي مشعل
رفع عیب 14 – کثیفی بیش از حد مشعل و انسداد سوراخ هاي آن جلوي عبور مخلوط هوا و گاز را گرفته عیب مذکور رخ می دهد. مشعل را از جاي خود خارج نموده با برس و یا با فشار باد آن را تمیز نمایید.

تعمیر و عیب یابی بخاری گازسوز


عیب 15 – گاهی اوقات بخاري خود به خود خاموش می شود .


علت 15 – تنظیم نبودن شعله شمعک و عدم گرم شدن ترموکوپل
رفع عیب 15 – در صورتی که سر ترموکوپل درست در شعله شمعک قرار نگرفته باشد الکتریسته تولید شده توسط آن به حدي نیست که بتواند هسته بوبین را در حالت جذب نگه
دارد .

بنابراین فنر بوبین هسته را به بیرون رانده و مسیر گاز را مسدود می کند .

محل قرار گرفتن ترموکوپل را باز رسی و رفع عیب نمایید. همچنین در صورتی که شعله شمعک پایین تر از سر ترموکوپل و یا بالاتر از آن قرار گرفته آن را مطابق آنچه در رفع عیب 13 گفته شد تنظیم نمایید.


عیب 16 – در هنگام روشن کردن بخاري با رها کردن دگمه فرمان به منظور روشن ماندن
شمعک ، گاز قطع و شمعک خاموش می شود.


علت 16 – خرابی ترموکوپل
رفع عیب 16 – ترموکوپل را مطابق آنچه در مبحث ترموکوپل از فهرست لوازم گازسوز گفته شد آزمایش کنید ودر صورت معیوب بودن آن را تعویض نمایید.


عیب 17 – در هنگام روشن کردن بخاري با رها کردن دگمه فرمان به منظور روشن ماندن شمعک ، گاز قطع وشمعک خاموش می شود.


علت 17 – خرابی بوبین
رفع عیب 17 – در صورتی که ترموکوپل سالم باشد . عیب از بوبین می باشد مطابق آنچه در مبحث ترموکوپل و بوبین از فهرست لوازم گازسوز گفته شده بوبین را آزمایش کنید ودر
صورت معیوب بودن آن را تعویض نمایید.


عیب 18 – با وجود فشار گاز مناسب در شبکه لوله کشی ، شعله پیلوت کوتاه است و تنظیم نمی شود.
علت 18 – کثیفی بیش از حد فیلتر
رفع عیب 18 – کاور شیر کنترل را بر داشته با توجه به شکل گسترده شیر کنترل، فیلتر مربوطه را تعویض نمایید.


درپایان در صورتی که موفق به عیب یابی و تعمیر بخاری خود نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید